Chi nhánh BaoVietBank Nghệ An

Ngân hàng Bảo Việt có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BaoVietBank Nghệ An


  • Thành Phố Vinh
  • BAOVIET Bank Bến Thủy

    180 Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • BAOVIET Bank Trường Thi

    87 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An 

  • BAOVIET Bank Nghệ An

    Số 105 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt tại Nghệ An