Chi nhánh BaoVietBank Hải Phòng

Ngân hàng Bảo Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hồng Bàng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BaoVietBank Hải Phòng


  • Quận Hồng Bàng
  • BAOVIET Bank Hải Phòng

    Số 99 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng,Thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt tại Hải Phòng