Ngân hàng BaoVietBank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Bảo Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.