Ngân hàng Bảo Việt BaoVietBank

 • Swift Code: BVBVVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại: 043 928 8989
 • Số Fax: 043 928 8899
 • Website: www.baovietbank.vn
 • Email: hoiso@baovietbank.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Bảo Việt
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng BaoVietBank tại các tỉnh thành