Ngân hàng Bảo Việt

  • Trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 928 8989
  • Số Fax: 043 928 8899
  • Website: www.baovietbank.vn
  • Email: hoiso@baovietbank.vn
  • Telex:
  • Swift Code: BVBVVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt tại các tỉnh thành